A new generation of Polymer Clay

We put together an amazing top quality book about polymer clay art and artists. Twenty-seven artists from all over the world are presented together in this publication which includes wonderful tutorials, photos of all authors, their stories and galleries of their artwork.
 

Sestavili jsme nádhernou a vysoce kvalitní knihu o polymerovém umění a umělcích. Dvacet sedm tvůrců z celého světa je prezentováno v nové publikaci obsahující inspirativní návody, krásné fotografie autorů, jejich inspirativní příběhy a galerii jejich tvorby.

€38

Twenty-seven artists, twenty-seven tutorials, articles, galleries and so much inspiration in one book. The book is printed on heavy glossy paper and bound in hardcover. There are full-colour high quality photographs. The book is available in English language.

published in English
240 pages
1,5 kg

hard copy, high-quality glossy paper 
printed in the Czech Republic

 

Dvacet sedm umělců, dvacet sedm návodů, článků, galerií a spousta inspirace v jedné knize. Kniha je vytištěna na lesklém papíře vysoké gramáže a vázána v tvrdé vazbě. Obsahuje mnoho vysoce kvalitních plnobarevných fotografií. Publikace je dostupná pouze v anglickém jazyce. 

publikována v angličtině
240 stran
1,5 kg

pevné desky, kvalitní křídový papír 
vytištěno v Česku


 

Category: Books