1 / 2019

The seventh issue of the magazine is full of never-ending inspiration, new techniques, and ideas from the polymer clay world. Enjoy tutorials, articles and interviews with the legends of polymer clay community. AVAILABLE ONLY IN CZECH VERSION
 

Sedmé číslo časopisu je opět plné nekončící inspirace, nových technik a nápadů ze světa polymeru.  Užijte si návody, články a rozhovory s legendami polymerové komunity.

 

 

 
€13

 

In this issue, you will find incredible tutorials from Nadia Elkina, Hanni Viktorová, Olga Ledneva, Irina Akulina, and others.
You will have a chance to read a story of Juliya Zhilenkova, Doreen Gay-Kassel, Angela Garrod, and read articles written by Melanie West and Ginger Davis Alman. 

 
68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic
 
 
V tomto čísle najdete návody od Nadii Elkiny, Hanni VIktorové, Olgy Lednevy, Iriny Akuliny a dalších.
Číslo také obsahuje mnoho článků, například o příběhu Juliyi Zhilenkové, Doreen Gay-Kassel, Angely Garrod, Melanie West, či Ginger Davis Alman. 
 
68 stran
křídový papír
publikováno a vytištěno v České republice