2 / 2019

This is the eighth issue of the Polymer Week Magazine. We filled it with interesting interviews, beautiful, high-quality photos, fresh inspiration and ideas from the polymer clay world.

V pořadí již osmé číslo časopisu Polymer Week Magazine. Připravili jsme pro vás zajímavé rozhovory, krásné a kvalitní fotky, inspiraci a nápady ze světa polymeru.

 

 

 
€13

 

In this issue, you will find incredible tutorials from Juliya Zhilenkova, Helena Vetráková, Sasha Vikareva, and others. You will have a chance to read a story of Cynthia Toops, Jana Roberts Benzon or Ivana Brozova. 

68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic
 
 
 
V tomto čísle najdete parádní návody od Juliyi Zhilenkové, Heleny Vetrákové, Sashy Vikareva a dalších.
Přečíst si můžete články o legendě polymeru Cynthie Toops, Janě Robert Benzon, či Ivaně Brožové. 
 
68 stran
křídový papír
publikování a vytištěno v České republice