2 / 2020

We always try to outdo ourselves and bring you even more great content in each new issue. This issue of Polymer Week Magazine is full of wonderful art, step-by-step tutorials, fresh ideas, inspiration, and tips for working with polymer clay.

 

Vždycky se snažíme překonat sami sebe a přinést vám ještě více skvělého obsahu v každém novém čísle. Další výtisk časopisu Polymer Week je opět plný úžasného umění, detailních návodů, čerstvých nápadů, inspirace a tipů pro práci s polymerovou hmotou.

€13

Cover star of this issue is Edith Fisher-Katz and inside you will have a chance to read about her story as an sculptor working with polymer clay. You will fall in love with artwork of Kim Hee-Ang,  Anna Jarozs, Stephanie Kilgast, and you will also enjoy an interview with Cynthia Tinapple. You can look forward for wonderful articles written by Martina Burianová and also Sylvie Peraud. And as usually, many step by step tutorials from Hanni Viktorová, Martina Zlatníková, Nadezda Plotnikova, Noelia Contreras, Anna Dubinsky, Amanda Alva Ferrer or Olga Guseva will bring you new ideas and inspiration for your clay art.

76 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic

 

 
Cover star tohoto čísla je Edith Fisher-Katz, o které uvnitř najdete rozhovor o její cestě sochařky z polymeru. Nadchne vás tvorba Kim Hee-Ang, Anny Jarozs, Stephanie Kilgast, či rozhovor se Cynthiou Tinapple. Těšit se můžete na článek od Martiny Burianové i Sylvie Peraud. A určitě si zamilujete mnoho návodů od Hanni Viktorové, Martiny Zlatníkové, Naděždy Plotníkové, Noelie Contreras, Anny Dubinsky, Amandy Alva Ferrer, či Olgy Gusevy.
 
76 stran
křídový papír
publikováno a vytištěno v České republice