LÉTO 2018

 

Available only in the Czech language. The summer issue of the Polymer Week Magazine full of new inspiration and amazing articles, tutorials, and interviews with new artists working with polymer clay.
 

Letní číslo časopisu Polymer Week, které je plné inspirace, článků, návodů a rozhovorů s polymerovými umělci z celého světa.

 
€12
Skladem

 

In this issue, you will find inspirational tutorials from authors like Ana Miguéns Bouzón, Samantha Burroughs, or Jeanine van der Linde. You will get to know the story behind Carol Blackburn or Mike K. Viner, an American artist. You will find new ideas in an article about clay studio, or about revealing the source of inspiration in the polymer clay segment.
 
68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic

 

V tomto čísle najdete inspirativní návody od autorů jako je Ana Miguéns Bouzón, Samantha Burroughs, či Jeanine van der Linde. Dozvíte se, jaký příběh se skrývá za tvorbou Carol Blackburn, či amerického umělce Mike K. Viner. Nové nápady načerpáte v článku o polymerovém atelieru, či o přiznávání zdrojů inspirace v polymerovém segmentu.

68 stran
křídový papír
tištěno a vydáváno v České Republice