PODZIM 2017

The Autumn issue of Polymer Week Magazine is full of autumn projects, inspiration, articles and interviews with polymer clay artists from all around the world. The Autumn issue of Polymer Week Magazine is available only in Czech language.

Podzimní číslo časopisu Polymer Week. Je plné podzimních projektů, inspirace, článků, návodů a rozhovorů s polymerovými umělci z celého světa. Tištěná verze je dostupná již pouze v českém jazyce.

 
€12

In this issue, you will enjoy an interview with Dana Phamová and Eva Hašková including many tutorials and a lot of inspiration as usually!

68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic
 


V tomto čísle si zamilujete rozhovor s Danou Phamovou a Evou Haškovou, stejně tak jako plno návodů a inspirace, jako je zvykem!
 
68 stran
křídový papír
publikováno a tištěno v České republice