PODZIM 2018

The Autumn issue of Polymer Week Magazine is already the sixth we’ve published. As always, it’s full of inspiration and new techniques from the polymer world. Print version available only in Czech language.

Podzimní číslo časopisu Polymer Week Magazine, již šesté číslo v pořadí, s neutuchající inspirací a novými technikami z polymerového světa. Dostupné pouze v českém jazyce.

 
€12

 

In this issue, you will find incredible tutorials from Claire Wallis, Olga Chernyshova, Noelia Contreras, Anna Rudaya, and others. You will have a chance to read a story of Yenda Dienstbier or Julie Picarello and you will be surprised by an interview with Jon Stuart Anderson. Get new ideas in the article about polymer clay canes or interview with Ali and Mousa Khalkhali.

68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic
 

 

V tomto čísle najdete parádní návody od Claire Wallis, Olgy Chernyshove, Anny Rudayi a dalších. Začtete se  do příběhu Jendy Dienstbiera, či Julie Picarello a překvapí vás také rozhovor s Jonem Stuartem Andersonem. Nové nápady načerpáte v článku o canes, či v rozhovoru s Ali a Mousou Khalkhali. 

68 stran
křídový papír
tištěno a vydáváno v České Republice