ZIMA 2018

The winter issue of Polymer Week Magazine with more than ten tutorials, many articles and interviews with polymer artists. This issue in print version is available only in Czech language.


Zimní číslo časopisu Polymer Week Magazine, ve kterém najdete více než desítku návodů, mnoho článků a rozhovorů s polymerovými umělci. Tištěná verze tohoto čísla je dostupná již pouze v českém jazyce.

 
€12

In this issue, you will authors like Blanka Prochazkova, Annie Bimur or Tina Mežek. There are several interviews with artists like Céline Charuau and Alessandro Venturini. You will also enjoy all the articles, for example, the one from Olga Nicolas about the Process of creating.

68 pages
glossy paper
published and printed in the Czech Republic
 
 
 

V tomto čísle najdete skvělé návody krok za krokem například od Blanky Procházkové, Annie Bimur, či Tiny Mežek. Součástí je také několik rozhovorů s umělci jako je Céline Charuau a Alessandro Venturini a užijete si také článek o procesu tvoření od Olgy Nicolas.

68 stran
křídový papír
tištěno a vydáváno v České Republice