Summer 2018 - PDF

PDF version of the summer issue of our magazine. The summer issue of the Polymer Week Magazine full of new inspiration for hot days. There are amazing articles, detailed tutorials, and interviews with new artists working with polymer clay.

After your payment, the PDF will be sent to you within 24 hours.


 

PDF verze letního čísla našeho časopisu, které je plné inspirace pro horké dny. Najdete v něm články, návody a rozhovory s novými polymerovými umělci.

Po obdržení platby vám bude PDF posláno do 24 hodin.

€9
In this issue, you will find inspirational tutorials from authors like Ana Miguéns Bouzón, Samantha Burroughs, or Jeanine van der Linde. You will get to know the story behind Carol Blackburn or Mike K. Viner, an American artist. You will find new ideas in an article about clay studio, or about revealing the source of inspiration in the polymer clay segment.
 
68 pages
PDF Version
printing on your own is not available
 
 
 

V tomto čísle najdete inspirativní návody od autorů jako je Ana Miguéns Bouzón, Samantha Burroughs, či Jeanine van der Linde. Dozvíte se, jaký příběh se skrývá za tvorbou Carol Blackburn, či amerického umělce Mike K. Viner. Nové nápady načerpáte v článku o polymerovém atelieru, či o přiznávání zdrojů inspirace v polymerovém segmentu.

68 stran
PDF formát
bez možnosti vlastního tisku

 

 

 

Category: PDF magazine