Questions

 

 

 

How often is Polymer Week Magazine published?

Polymer Week Magazine is usually published four times a year. Sometimes, however, we may miss one issue because of the larger projects we are currently working on. This year, for example, the big project was a book A New Generation of Polymer Clay.

 

Where is the magazine produced and who is behind the process?

The magazine is produced in the Czech Republic, where Lucy Štruncová prepares it with her team. Honza Bárta takes care of photo editing, graphics are done by Kája Kufnerová and Veronika Sturdy is responsible for translations into English. Ivana Sychrová helps with Czech proofreading and Jan Montarsi from USA for English proofreading.

The most important moment is coming at the beginning of the whole process when Lucy looks for interesting artists, information and news from the polymer clay world. After weeks of communication, creation, translation and graphics designing, the magazine is sent to a Czech printing company in Turnov where they do absolutely perfect job and print in a highest quality on very nice paper.

 

How was the name of Polymer Week chosen?

The name has been established by the first polymer event Lucy organized in Pilsen in 2017. The name Polymer Week was derived from a week-long event full of workshops and courses with world-class teachers. As a surprise for the participants a magazine with the same name has been presented and soon became very successful and started to be published regularly.

 

Is it possible to be part of the magazine?

Yes, we like to support new talents and already well-known artists. Just write to support@polymerweek.com, attach information about yourself, your work, add a link to a website or social network and don’t forget to attach a lot of photos. In addition, please write us an idea of cooperation. The authors have the space to create an interesting article, interview or tutorial. We look forward to hearing from you!

 

Where can I buy the Polymer Week magazine? Is it also available in newsagents or other shops?

The magazine can be purchased online at shop.polymerweek.com, or through several distributors in different countries (France, Australia, Japan ...). Since it is a narrow specialised project, it is not possible to distribute it in to the shops.

 

How can I pay for my order in the e-shop?

If you decide to buy any goods in our e-shop, you can pay by two methods. We offer payment via PayPal or bank transfer.

 

How will the magazine be delivered to me?

The choice of shipping company varies according to the size of the package we ship to you. For example, if you order a separate magazine, Czech Post will take care of the delivery. Larger shipments are delivered by reliable TNT Company, which will deliver your package to your hands.

 

How long will it take for my order to be delivered?

The delivery of our shipments depends on the country to which the package will go. Of course, we always try to get the goods to our customers as quickly as possible. However, the range is approximately between 1-2 weeks.

 

Is it also possible to purchase an electronic version of the magazine?

Yes, in addition to the printed version of magazines and books, we also offer an electronic version for purchase, but it is not possible to print it. This version is therefore suitable for all the eBook lovers who do not want to carry any printed magazines and prefer to use a tablet or laptop. The PDF file you receive after the payment is generated file in the highest resolution.

 

I have ordered the electronic version but I still haven’t received it. What shall I do?

Contact us at support@polymerweek.com so we can resolve your issue as quickly as possible. It is possible that your payment was not paired properly or the email with the PDF ended in your spam folder.

 

I have an electronic version of the magazine saved on my computer but cannot print it, is it possible?

Electronic versions of the magazine cannot be printed and otherwise distributed. Polymer Week Magazine was created primarily as a printed magazine. We pride ourselves on quality in all respects, so we try to keep the printed magazine only in its original and high-quality form. 

Jak často vychází Polymer Week Magazine?

Polymer Week Magazine vychází většinou čtyřikrát do roka. Občas se však může stát, že jedno číslo vynecháme kvůli větším projektům, na kterých v ten moment zrovna pracujeme. Letos to byla například kniha A New Generation of Polymer Clay.

 

Kde časopis vzniká a kdo za ním stojí?

Časopis vzniká v Česku, kde jej Lucy Štruncová připravuje se svým týmem. Honza Bárta se stará o úpravy fotografií, grafiku má na svědomí Kája Kufnerová a Veronika Sturdy stojí za překlady do angličtiny. S korekturou v češtině pomáhá Ivana Sychrová a v angličtině poté Jan Montarsi z Ameriky. 

Ten nejdůležitější moment však přichází na začátku, kdy Lucy vyhledává zajímavé tvůrce, informace a novinky ze světa polymeru. Po týdnech komunikování, tvorby, překladů a grafiky se časopis posílá do tiskárny v Turnově, kde odvádí naprosto dokonalou práci a tisknou papír na kvalitním křídovém papíře v té nejvyšší kvalitě.


Jak vznikl název Polymer Week? 

S první polymerovou akcí, kterou Lucy organizovala v roce 2017 v Plzni. Název Polymer Week se odvodil od týdenní akce plné workshopů a kurzů se světovými lektory. Jako překvapení pro účastníky vznikl časopis se stejným názvem, který sklidil velký úspěch a začal se vydávat pravidelně. 

Je možnost být součástí časopisu jako spoluautor?

Ano, rádi podporujeme nové talenty a tvůrce. Stačí napsat na email support@polymerweek.com, přiložit informace o sobě, o vaší tvorbě, přidat odkaz na webové stránky, či sociální sítě a nezapomenout na mnoho fotografií. Dále nám prosím zkuste napsat představu o spolupráci. Autoři mají prostor vytvořit zajímavý článek, reportáž, či návod. Budeme se těšit!

 

Kde se časopis Polymer Week prodává, je k dostání i v obchodech?

Časopis je možné zakoupit online na shop.polymerweek.com, či skrze několik distributorů v různých zemí (Francie, Austrálie, Japonsko..). Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt zaměřený pro úzkou skupinu lidí, není možné jej zakoupit v kamenných obchodech.


Jakým způsobem mohu uhradit svou objednávku v eshopu? 

Pokud se rozhodnete zakoupit jakékoli zboží na našem e-shopu, zaplatit jej můžete dvěma metodami. Nabízíme možnost platby přes PayPal, či platbu převodem přes účet. 

 

Jakým způsobem mi bude časopis doručen?

Výběr přepravní společnosti se liší podle velikosti balíčku, který vám zasíláme. Pokud objednáte například samostatný časopis, o doručení se postará Česká pošta. Větší zásilky pro nás přepravuje spolehlivá společnost TNT, která vám váš balíček doručí až do vašich rukou.


Za jak dlouho bude má objednávka doručena?

Doručování našich zásilek záleží na tom, do jaké země balíček poputuje. Samozřejmě se vždy snažíme o to, aby zboží k našim zákazníkům dorazilo co nejrychleji. Rozmezí je ale přibližně mezi 1-2 týdny. 

 

Je možné zakoupit také elektronickou verzi časopisu?

Ano, kromě tištěné verze časopisů a knih nabízíme k zakoupení i verzi elektronickou, u které však není možný její tisk. Tato verze se tedy hodí pro všechny milovníky nových médií, kteří s sebou nechtějí tahat žádné další tiskoviny a raději použijí tablet či notebook. PDF soubor, který vám po zaplacení elektronické verze přijde, je generován jednostránkově a v nejvyšším rozlišení.


Mám objednanou elektronickou verzi, ale stále mi nedorazila, co s tím?

Ozvěte se nám na support@polymerweek.com, abychom váš problém mohli co nejrychleji vyřešit. Je možné, že vaše platba nebyla spárována, či email s PDF uvízl ve spamu.


V počítači mám uloženou elektronickou verzi časopisu, ale nelze ji vytisknout, je to možné?

Elektronické verze časopisu není možné tisknout a jinak šířit. Časopis Polymer Week Magazine vznikl primárně jako tištěné médium. Zakládáme si na kvalitě, a to ve všech ohledech, proto se snažíme udržet tištěný časopis pouze v originální, kvalitní formě.