Anna Rudaya - Friday

Registration for a single full-day class with Anna Rudaya on Friday 11th of October during the Royal Polymer Week 2019 event, which will take place in the Czech Republic.

After your successful registration, a questionnaire will be sent to you to fill in some additional information along with accommodation options.

 

-

Registrace na samostatný celodenní kurz s Annou Rudaya v pátek 11. října v průběhu akce Royal Polymer Week 2019.

Po vaší úspěšné registraci vám bude poslán dotazník pro vyplnění dalších údajů spolu
s možnostmi ubytování.

 

€135

Price includes

• Full-day class (8 hours)

• Translation to the English language

• Polymer clay needed for every workshop

• Goodie bag with various materials and tools

• Printed tutorial for workshop

Coffee, Tea

Price doesn’t include

• Basic tools (every participant will receive the list of tools and materials needed)

• Traveling expenses and accommodation

 

Refund Policy

In case of cancellation of your participation at Royal Polymer Week 2019, refund policy must be accepted:

Cancellation until 31st August - 50% of the workshop price

Cancellation until 30th September - 70% of the workshop price

Cancellation from 1st October - 100% of the workshop price

If you cannot personally come, you can leave your place to another person, but we must be informed in advance.

 

-

 

Cena zahrnuje

• celodenní workshop (8 hodin) s lektorem

• překlady do češtiny

• polymerová hmota 

• goodie bag s materiály a pomůckami

• tištěný návod ke kurzu

• kafe, čaj 


Cena nezahrnuje

•  základní pomůcky (každý účastník obdrží seznam)

•  dopravu na akci a ubytování

 

Storno podmínky 

V případě zrušení účasti na akci Royal Polymer Week 2019, je nutné akceptovat storno podmínky:

Zrušení do 31. srpna - 50% z ceny workshopu

Zrušení do 30. září - 70% z ceny workshopu

Zrušení od 1. října - 100% z ceny workshopu

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, můžete své místo přenechat jinému člověku, je nutné nás ale dopředu informovat.

 

Category: Workshops