C - Royal Polymer Week 2019

Registration for the Royal Polymer Week 2019 event, which will take place in the Czech Republic from 11th to 13th of October 2019.

In this group, you will have three full-day classes with Anna Rudaya, Cynthia Toops, and Lucy Struncova.

After your successful registration, a questionnaire will be sent to you to fill in some additional information along with accommodation options.

 

-

Registrace na akci Royal Polymer Week 2019 v termínu od 11. do 13. října. 

V této skupině jako účastníci absolvujete tři celodenní kurzy s Annou Rudayou, Cynthiou Toops a Lucy Štruncovou.

Po vaší úspěšné registraci vám bude poslán dotazník pro vyplnění dalších údajů spolu
s možnostmi ubytování.

 

€335

Price includes

• Three whole days (8 hours) workshops

• Translation to the English language

• Polymer clay needed for every workshop

• Goodie bag with various materials and tools

• Printed tutorial for every workshop

Coffee, Tea, and refreshments

• Enter to the dinner party with the raffle 

Price doesn’t include

• Basic tools (every participant will receive the list of tools and materials needed)

• Traveling expenses and accommodation

Refund Policy

In case of cancellation of your participation at Royal Polymer Week 2019, refund policy must be accepted:

Cancellation until 31th August - 50% of the workshop price

Cancellation until 30th September - 70% of the workshop price

Cancellation from 1st October - 100% of the workshop price

If you cannot personally come, you can leave your place to another person, but we must be informed in advance.

 

-

 

Cena zahrnuje

• tři celodenní workshopy (8 hodin) s lektorem

• překlady do češtiny

• polymerová hmota potřebná na každý workshop

• goodie bag s materiály a pomůckami

• tištěný návod ke každému kurzu

• kafe, čaj a drobné občerstvení

• účast na společné párty s večeří a tombolou


Cena nezahrnuje

•  základní pomůcky (každý účastník obdrží seznam)

•  dopravu na akci a ubytování

 

Storno podmínky 

V případě zrušení účasti na akci Royal Polymer Week 2019, je nutné akceptovat storno podmínky:

Zrušení do 31. srpna - 50% z ceny workshopu

Zrušení do 30. září - 70% z ceny workshopu

Zrušení od 1. října - 100% z ceny workshopu

Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, můžete své místo přenechat jinému člověku, je nutné nás ale dopředu informovat.

 

Category: Workshops